Wawee Coffee Co., Ltd

บริษัท กาแฟวาวี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันปี 2558

กาแฟวาวีมีสาขาทั้งหมด 22 สาขาทั่วประเทศ โดยอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ 16 สาขา

กรุงเทพ 5 สาขา และในจังหวัดอื่นๆ อีก 6 สาขา รูปแบบการให้บริการภายในร้าน

จะเน้นเอกลักษณ์ความเป็นร้านกาแฟของคนไทย ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ

ด้วยบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย เป็นธรรมชาติ สะดวกสบาย รสชาติที่ดีของกาแฟ

ในระดับราคาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งยังคำนึงถึงการตอบแทนสังคมอีกด้วย